درآمدزایی بدون نیاز به اینترنت

درآمدزایی بدون نیاز به اینترنت و کسب کار هایی که بر پایه وب نیستند نیز برای افزایش درآمد و پولدار شدن مناسب هستند.
هرچند که این مشاغل برای رونق و افزایش در آمد نیاز به فضای اینترنتی دارند،
ولی اصل درآمد و کسب و کار با تولید یک محصول حقیقی،
که نیازی از انسان ها را بر طرف می کند، صورت می گیرد.
پرورش انواع محصولات، مشاغل خدماتی، تولیدات مورد نیاز جامعه هدف و …
مواردی هستند که برای درآمدزایی بالا استفاده می شوند.
کسب و کارهای غیر اینترنتی و مبتنی بر فضای حقیقی سختی ها و ریسک خاص خود را دارند.
میلیونر شدن و کسب درآمد بدون زحمت و تلاش امکان پذیر نیست.
هیچ کسی یک شبه و بدون زحمت به خواصته های خود نمی رسد.